Forse leningen voor breedband buitengebied

Forse leningen voor breedband buitengebied

Binnen een jaar wordt her en der in het buitengebied snel internet mogelijk, dankzij een lening van de provincie.

WINTERSWIJK/TERBORG – Inwoners van de Winterswijkse buurtschap­pen Corle, Woold en Brinkheur­ne kunnen over een jaar ook snel internetten, als het aan de provin­cie Gelderland ligt. Gedeputeerde Staten gaan voor zeven projecten leningen verstrekken die snel en toekomstbestendig internet moge­lijk te maken.Voor het buitengebied in Winters­wijk trekt de provincie een mil­joen euro uit. Dat is een derde van het bedrag dat nodig is voor de aansluiting van duizend wo­ningen. In dit project worden de bewoners ook eigenaar van het netwerk. De leningen worden verstrekt on­der de voorwaarde dat er voldoen­de belangstelling voor is en dat de cofinanciering rond is.

Een lening van 290.000 euro wordt verstrekt aan Netwerk­coöperatie IBOIJfiber in oprich­ting, in dit geval is het de helft van de totale investering die no­dig is voor aanleg van glasvezelin­frastructuur op de bedrijventerrei­nen de Rieze, IJsselweide, Akker­mansweide en Stationsgebied Ter­borg en de aansluiting op het net­werk van TrenT.

In de Liemers wordt een lening van ruim 29 mille verstrekt aan de coöperatieve vereniging Bever­meer. De helft van het bedrag dat nodig is voor de aansluiting op het netwerk van Reggefiber.Andere leningen gaan naar het buitengebied van Putten, Ede, Bar­neveld en het Bedrijventerrein Veesteeg in de gemeente West Maas enWaal.

Provincie Gelderland tast in de buidel voor snel internet in buitengebied en op bedrijventerreinen

 

IBOIJ Fiber: Van, voor & door ondernemers

Klaar voor de toekomst met een IBOIJ Fiber glasvezel aansluiting.Doe ook mee en meld u hier direct aan voor IBOIJ Fiber.

Bekijk hier wie er al meedoet

IBOIJ Fiber op Social Media